Big Data Nedir ?
  • Erdem ADALI
  • 12 Mayıs 2023
  • 104

Big Data Nedir ?

Big Data, büyük miktarda verinin toplandığı, saklandığı, işlendiği ve analiz edildiği bir teknoloji alanıdır. Geleneksel veri işleme tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan Big Data teknolojisi, günümüzde birçok sektörde kullanılmaktadır. Bu sektörlere örnek olarak sağlık, finans, e-ticaret, telekomünikasyon, ulaşım, turizm ve eğitim gibi sektörler verilebilir.


Big Data teknolojisi, günümüzde hayatımızın birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin, bir e-ticaret sitesinde yapılan bir alışveriş işlemi sırasında müşterinin alışveriş geçmişi, sepetindeki ürünler ve tercihleri gibi veriler, Big Data teknolojisi sayesinde analiz edilerek müşteriye daha iyi hizmet sunulması sağlanabilir.


Big Data teknolojisi, veri madenciliği (data mining), veri analizi, veri depolama, veri yönetimi gibi alanları da kapsar. Verilerin toplanması, saklanması ve analiz edilmesi gibi süreçler, Big Data teknolojisi sayesinde daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir.


Big Data teknolojisi için kullanılan araçlar ve teknolojiler arasında Apache Hadoop, Apache Spark, NoSQL veritabanları, MapReduce gibi araçlar yer alır. Bu araçlar, büyük veri setleri üzerinde paralel işlemler gerçekleştirerek işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar.


Büyük veri setleri arasından önemli bilgilerin çıkarılması, Big Data teknolojisi sayesinde mümkün hale gelir. Örneğin, sağlık sektöründe kullanılan Big Data teknolojisi sayesinde hastaların sağlık durumları, tıbbi geçmişleri, laboratuvar sonuçları gibi veriler analiz edilerek daha doğru tanı ve tedavi planları oluşturulabilir.


Sonuç olarak, Big Data teknolojisi günümüzde birçok sektörde kullanılmakta ve veri işleme süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmektedir. Büyük veri setleri üzerinde yapılan analizler sayesinde önemli bilgilerin çıkarılması mümkün olmaktadır.