PowerShell ile Uzaktan DNS Ayarlarını Değiştirme
  • Erdem ADALI
  • 11 Temmuz 2023
  • 653

PowerShell ile Uzaktan DNS Ayarlarını Değiştirme

Sistem yöneticileri için ağ yapısı ve içinde bulunan cihazların sürekli olarak çalışması büyük bir öneme sahiptir. Bazen uzak bir bilgisayarın (Windows için) DNS ayarlarının değiştirilmesi gerekebilir. İşte tam bu noktada Microsoft'un olağanüstü ürünlerinden biri olan Powershell devreye gireriyor.

Aşağıdaki Powershell scriptini sayesinde uzaktaki bir bilgisayarın DNS ayarlarını değiştirebilirsiniz.

$IPAdresi = "192.168.1.100" # Direkt olarak kullanmak istediğiniz IP adresini burada belirtin

$NICs = Get-WMIObject Win32_NetworkAdapterConfiguration -computername $IPAdresi | where {$_.IPEnabled -eq "TRUE"}

Foreach ($NIC in $NICs) {

$DNSServers = "10.1.0.251", "10.1.0.252"

$NIC.SetDNSServerSearchOrder($DNSServers)

$NIC.SetDynamicDNSRegistration("TRUE")

}