Excel'de En Çok Kullanılan Formüller
  • Erdem ADALI
  • 09 Mayıs 2023
  • 141

Excel'de En Çok Kullanılan Formüller

Excel, verileri hızlı ve kolay bir şekilde analiz etmek için birçok formül ve fonksiyon sunar. Bu formüller sayesinde, verileri işleme, hesaplama ve analiz etme işlemlerini hızlandırabilirsiniz. Ancak, Excel formüllerinin kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan, verilerinizi doğru bir şekilde analiz etmek zor olabilir. Bu makalede, Excel'de en sık kullanılan formülleri örneklerle birlikte açıklayacağım.

SUM (TOPLA) Formülü:

Bu formül, belirtilen hücrelerdeki sayıları toplar. Örneğin, A1 hücresindeki sayı ile B1 hücresindeki sayıyı toplamak için =SUM(A1,B1) formülünü kullanabilirsiniz.

AVERAGE (ORTALAMA) Formülü:

Bu formül, belirtilen hücrelerdeki sayıların ortalamasını hesaplar. Örneğin, A1 hücresindeki sayı ile B1 hücresindeki sayının ortalamasını hesaplamak için =AVERAGE(A1,B1) formülünü kullanabilirsiniz.

MAX (EN BÜYÜK) Formülü:

Bu formül, belirtilen hücrelerdeki en büyük sayıyı bulur. Örneğin, A1 hücresindeki sayı ile B1 hücresindeki sayının en büyüğünü bulmak için =MAX(A1,B1) formülünü kullanabilirsiniz.

MIN (EN KÜÇÜK) Formülü:

Bu formül, belirtilen hücrelerdeki en küçük sayıyı bulur. Örneğin, A1 hücresindeki sayı ile B1 hücresindeki sayının en küçüğünü bulmak için =MIN(A1,B1) formülünü kullanabilirsiniz.

IF (EĞER) Formülü:

Bu formül, belirli bir koşulun doğru ya da yanlış olduğunu kontrol eder ve sonuçları buna göre döndürür. Örneğin, A1 hücresindeki sayı 10'dan büyükse "Evet" yazdırmak için =IF(A1>10,"Evet","Hayır") formülünü kullanabilirsiniz.

COUNTIF (KAÇTANE VAR) Formülü:

Bu formül, belirtilen koşulu sağlayan hücrelerin sayısını hesaplar. Örneğin, A1:A10 aralığındaki hücrelerdeki 5 sayısının kaç kez geçtiğini bulmak için =COUNTIF(A1:A10,5) formülünü kullanabilirsiniz.

CONCATENATE (BİRLEŞTİR) Formülü:

Bu formül, belirtilen hücrelerdeki metinleri birleştirir. Örneğin, A1 hücresindeki "John" ile B1 hücresindeki "Doe" metinlerini birleştirmek için =CONCATENATE(A1," ",B1) formülünü kullanabilirsiniz.

LEFT (SOL) ve RIGHT (SAĞ) Formülleri:

Bu formüller, belirtilen hücrelerdeki metnin sol ya da sağ kısmını döndürür. Örneğin, A1 hücresindeki metnin ilk 3 karakterini almak için =LEFT(A1,3) formülünü kullanabilirsiniz. Benzer şekilde, A1 hücresindeki metnin son 3 karakterini almak için =RIGHT(A1,3) formülünü kullanabilirsiniz.