Sqlite EFCore CodeFirst Bağlantısı
  • Erdem ADALI
  • 12 Mayıs 2023
  • 107

Sqlite EFCore CodeFirst Bağlantısı

Merhaba! Bu yazıda, EFCore CodeFirst kullanarak SQLite veritabanı bağlantısı nasıl oluşturulur hakkında bilgi vereceğim.


EFCore birçok veritabanını destekler ve bunlardan biri de SQLite veritabanıdır. SQLite veritabanı küçük bir veritabanıdır ve fiziksel olarak makinemizde bulunur. Şimdi, SQLite için DataContext dosyamızı nasıl oluşturacağımızı anlatacağım.


Öncelikle, .Net Core 5.0 ile yeni bir proje oluşturuyoruz. Proje oluşturulduktan sonra, gerekli paketleri Nuget Package Manager üzerinden yüklüyoruz. Yüklememiz gereken paketler şunlardır:


  • Microsoft.EntityFrameworkCore
  • Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite
  • Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

EntityFrameworkCore paketi, EntityFramework'ü kullanmak için gereklidir. EntityFrameworkCore.Sqlite paketi, SQLite veritabanını kullanmak için gereklidir. EntityFrameworkCore.Tools paketi ise, Package Manager Console üzerinden komutlarımızı çalıştırmak için gereklidir.


Paketlerimizi yükledikten sonra, DataContext sınıfımızı oluşturuyoruz. Aşağıdaki gibi görünmelidir:


public class AppDbContext : DbContext { protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder) { optionsBuilder.UseSqlite(@"Data Source=D:\SQLiteDb\EFCoreSqliteSample.db"); } public DbSet<Book> Books { get; set; } }

Yukarıdaki kodda, Context Class'ımızı oluşturduk ve SQLite dosyamızın oluşturulacağı konumu belirttik.


Sonrasında, Package Manager Console üzerinden gerekli komutları çalıştırıyoruz. İlk olarak "add-migration" komutunu kullanıyoruz ve bir isim belirtmemiz isteniyor. Bu isim, migration dosyamızın adı olacaktır. Ben "Initial" adını veriyorum. Daha sonra, "update-database" komutunu kullanarak veritabanımızı oluşturuyoruz.


Kodlarımızı yazdıktan sonra, ilgili yol kontrol edildiğinde, veritabanımızın oluşturulduğunu ve tablomuzun da oluşturulduğunu göreceksiniz.