T-SQL Nedir ?
  • Erdem ADALI
  • 08 Mayıs 2023
  • 78

T-SQL Nedir ?

SQL dilinin yeteneklerinin sınırlı olması nedeniyle, SQL üzerine çeşitli iyileştirmeler ve eklemeler yapılmıştır. Örneğin, Oracle firması SQL üzerine yaptığı iyileştirmeleri standartlaştırmış ve geliştiricilerine PL-SQL adıyla sunmuştur. Microsoft ise kendi platformu için SQL üzerine yaptığı iyileştirmeleri standart hale getirerek T-SQL adını vermiştir. T-SQL, günümüz veritabanı yönetim ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek yeterliliğe sahip olan bir sorgu dilidir.

T-SQL, verileri işleme, değişken kullanma ve hata ayıklama gibi birçok programlama yeteneğine sahiptir. Ancak bu yetenekler, veritabanı yönetim sistemi (SQL Server için Management Studio gibi) üzerinde geçerlidir. T-SQL, bir programlama dili olmaktan ziyade gelişmiş bir sorgu dilidir.

T-SQL ile veritabanı üzerinde işlem yapabileceğimiz üç temel komut türü vardır: Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language) veritabanı ve tablolarla ilgili işlemler yapmak için, Veri Kontrol Dili (Data Control Language) veritabanı üzerindeki kullanıcılar ve bu kullanıcıların yetkileri ile ilgili işlemler yapmak için ve Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language) veritabanında saklanan veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılır.

T-SQL kullanmak istediğinizde, Microsoft SQL Server'a ihtiyaç duyarsınız çünkü T-SQL, Microsoft tarafından standartlaştırılmış bir dil olarak sunulmaktadır. SQL Server üzerinde işlem yapabilmek için kullanılan Management Studio aracılığıyla T-SQL sorguları yazılabilir ve veritabanı üzerinde çalıştırılabilir.