Veri Tabanı Dosya Biçimleri Nelerdir?
  • Erdem ADALI
  • 08 Mayıs 2023
  • 88

Veri Tabanı Dosya Biçimleri Nelerdir?

Veritabanları, bir veya daha fazla dosyada saklanabilen yapısal verilerden oluşan büyük bilgi depolama sistemleridir. Veritabanı dosya biçimleri, veritabanı yönetim sistemleri tarafından kullanılır ve farklı veri tiplerini saklamak için farklı biçimlerde kodlanmıştır. Bazı yaygın veritabanı dosya biçimleri şunlardır:

  • Oracle veritabanı dosya biçimleri (.dbf, .ctl, .log)
  • MySQL veritabanı dosya biçimleri (.frm, .myd, .myi)
  • Microsoft SQL Server veritabanı dosya biçimleri (.mdf, .ndf, .ldf)
  • PostgreSQL veritabanı dosya biçimleri (.dat, .idx, .pg_largeobject)
  • SQLite veritabanı dosya biçimleri (.db, .db3, .sqlite)
  • MongoDB veritabanı dosya biçimleri (.bson, .metadata, .wt)